05 Faltenleghaken / Gardinenhaken

05 picking hook / curtain hooks

Artikel / items

0301

d8=3; b2=2,8; h=16; h2=2,4; h3=12,1

Beschreibung

Stechhaken
Öse Ø 3 mm

description

picking hook
eyelet Ø 3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0303

d8=3,9; b2=2,2; h=25; h2=1,7; h3=19,4

Beschreibung

Stechhaken
Öse Ø 4 mm

description

picking hook
eyelet Ø 4 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0304

d8=3,3; b2=3,2; h=18; h2=2; h3=13,5

Beschreibung

Faltenleghaken, kurz
Öse Ø 3,3 mm

description

pleating hook, short
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0305

d8=3,3; b2=2,3; h=27,7; h2=1,6; h3=23,4

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 3,3 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur
.14 transparent
.23 schwarz

number of colour​

.10 nature
.14 transparent
.23 black

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0306

d8=4; b2=2,4; h=28; h2=1,4; h3=23,4

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 4 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 4 mm

Standardfarben

.05 transparent
.10 natur
.13 weiß
.14 transparent
.23 schwarz
.41 messing matt
.42 chrom matt
.43 edelstahl optik

number of colour​

.05 transparent
.10 nature
.13 white
.14 transparent
.23 black
.41 brass weak
.42 chromium weak
.43 stainless steel optic

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0308

d8=5,4; b2=3,4; h=30,7; h2=3,6; h3=25,8

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 5,2 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 5,2 mm

Standardfarben

.05 transparent
.10 natur
.14 transparent 

number of colour​

.05 transparent
.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0309

d8=6,2; b2=3,4; h=32; h2=2,8; h3=26,5

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 6,2 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 6,2 mm

Standardfarben

.05 transparent
.10 natur
.13 weiß
.14 transparent
.23 schwarz
.36 bronze
.41messing matt
.42 chrom matt
.43 edelstahl optik

number of colour​

.05 transparent
.10 nature
.13 white
.14 transparent
.23 black
.36 bronze
.41 brass weak
.42 chromium weak
.43 stainless steel optic

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0310

d8=6,7; b2=2,9; h=28; h2=2,9; h3=24,2

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 6,7 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 6,7 mm

Standardfarben

.13 weiß
.14 transparent

number of colour​

.13 white
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0312

d8=8; b2=3; h=33,8; h2=5,3; h3=27,6

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 8,2 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 8,2 mm

Standardfarben

.11 braun
.12 beige
.13 weiß
.14 transparent

number of colour​

.11 brown
.12 beige
.13 white
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0314

d8=11,8; b2=3; h=38; h2=5; h3=32,2

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 10 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 10 mm

Standardfarben

.05 transparent
.11 braun 
.12 beige 
.13 weiß
.14 transparent
.23 schwarz
.26 rustikal
.27 beige
.28 braun
.29 kirsch
.30 eiche hell

number of colour​

.05 transparent
.11 brown 
.12 beige 
.13 white
.14 transparent
.23 black
.26 rustic
.27 beige
.28 brown
.29 cherry
.30 light oak

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0316

d8=11,8; b2=3; h=38; h2=5; h3=32,2

Beschreibung

Faltenleghaken
Öse Ø 11,8 mm

description

pleating hook
eyelet Ø 11,8 mm

Standardfarben

.05 transparent
.13 weiß
.14 transparent

number of colour​

.05 transparent
.13 white
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0317

d8=3,9; b2=3,2; h=28; h2=1,4; h3=23,7

Beschreibung

Faltenleghaken
für Flachring

description

pleating hook
for flat ring

Standardfarben

.05 transparent
.10 natur
.14 transparent
.41 messing matt
.42 chrom matt
.43 edelstahl optik

number of colour​

.05 transparent
.10 nature
.14 transparent 
.41 brass weak
.42 chromium weak
.43 stainless steel optic

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0318

d8=3,4; b2=2,7; h=28,6; h2=1,5; h3=24,6

Beschreibung

Faltenleghaken
für Flachring klein

description

pleating hook
for flat ring small

Standardfarben

.05 transparent 
.10 natur
.14 transparent

number of colour​

.05 transparent 
.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0319

d8=4; b2=2,6; h=19; h2=1,5; h3=14,9

Beschreibung

Ösenhaken
Ø 4 mm

description

hook with eyelet
Ø 4 mm

Standardfarben

.10 natur
.14 transparent

number of colour​

.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0320

d8=6; b2=3,4; h=20,5; h2=3,5; h3=15,2

Beschreibung

Ösenhaken
Ø 6 mm

description

hook with eyelet
Ø 6 mm

Standardfarben

.10 natur
.14 transparent

number of colour​

.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0321

d8=10,4; b2=3,9; h=24,5; h2=3,4; h3=20,5

Beschreibung

Ösenhaken
Ø 10 mm

description

hook with eyelet
Ø 10 mm

Standardfarben

.10 natur
.14 transparent

number of colour​

.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0325

d8=3; b2=2,2; h=27,5; h2=2,2; h3=14,5

Beschreibung

Gardinenhaken
Öse Ø 3 mm

description

curtain hook
eyelet Ø 3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0328

d8=3,3; b2=4; h=24; h2=2,3; h3=12

Beschreibung

Gardinenfaltenleghaken
Öse Ø 3,3 mm

description

pleating curtain hook
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0340

d8=3,3; l1=24,2; b2=2,4; h=27; h2=1,6; h3=22,8

Beschreibung

Schleuderwagen
Öse Ø 3,3 mm

description

slip slide pleating hook
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0350

d8=3,3; b2=2,2; h=22; h2=1,7; h3=17,7

Beschreibung

Ösenhaken, drehbar
Öse Ø 3,3 mm

description

hook with eyelet, rotatable
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0353

d8=3,3; b2=2,2; h=32,5; h2=1,7; h3=28,1

Beschreibung

Gleiter
mit Faltenleghaken
Kopf 10 x 10 mm

description

pleating hook, rotatable
eyelet Ø 3,3 mm

Standardfarben

.10 natur

number of colour​

.10 nature

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Artikel / items

0371

d8=3,4; b2=2,6; h=19,3; h2=1,5; h3=14,7

Beschreibung

Ösenhaken
für Flachring klein

description

hook with eyelet
for flat ring small

Standardfarben

.05 transparent
.10 natur
.14 transparent

number of colour​

.05 transparent
.10 nature
.14 transparent

Verpackung

.100B zu 100 im PE-Beutel
.000 lose geschüttet

variaty of packing

.100B 100 pcs in a PE-bag
.000 loose

Scroll to top